โรงเรียนวัดดอกไม้


หมู่ที่ 6 บ้านหาดกรวด ตำบลท่ามะเฟือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055484184

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 23471
อนุบาล 384121
รวม อนุบาล118192
ประถมศึกษาปีที่ 14151
ประถมศึกษาปีที่ 23581
ประถมศึกษาปีที่ 35271
ประถมศึกษาปีที่ 44371
ประถมศึกษาปีที่ 53471
ประถมศึกษาปีที่ 60551
รวมประถม1920396
รวมทั้งหมด3028588

บทความล่าสุด