โรงเรียนวัดดอกไม้

หมู่ที่ 6 บ้านหาดกรวด ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055484184

ข้อมูลบุคคลากร

 

นางกาละเกษ บุญเอม ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายสุรศักดิ์ ไชยทองศรี ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวขนิษฐา อัคนิถิน ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายมะเนต วงแหวว นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวกฤษณา ครองใจบุญ ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวรสสุวรรณ รอดจันทร์ ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด

วันพุธที่ 29 -30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวเสาวลักษณ์ เตชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอกไม้พร้อมคณะครู นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายพิชัยท่าพญา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง