โรงเรียนวัดดอกไม้


หมู่ที่ 6 บ้านหาดกรวด ตำบลท่ามะเฟือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055484184

บริจาค สถิติการบริจาคอวัยวะที่ต้องการและได้รับการ บริจาค บ่อยที่สุด

บริจาค

บริจาค มาดูอวัยวะต่างๆ ที่สามารถบริจาคได้ และสถิติการบริจาคอวัยวะ ของแต่ละอวัยวะกันดีกว่า อวัยวะที่สามารถบริจาคและปลูกถ่ายได้ 6 อวัยวะ ได้แก่ ไต อายุขัยของไตที่ปลูกถ่าย คือประมาณเก้าปี ในบรรดาอวัยวะทั้งหมด ไตเป็นที่ต้องการมากที่สุด และได้รับการบริจาคบ่อยที่สุด โรคส่วนใหญ่ที่ส่งผลต่อไต จะส่งผลต่อทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วผู้บริจาคที่มีชีวิต จะไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากนัก

หากมีไตเพียงข้างเดียวจำนวนคนที่เพิ่มในรายการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงมิถุนายน 2550 33981 จำนวนผู้รอไตทั้งหมด ณ เดือนมิถุนายน 2550 73850 คน จำนวนผู้บริจาคการปลูกถ่ายที่เสียชีวิต ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงมิถุนายน 2550 10571 จำนวนผู้บริจาคการปลูกถ่าย สิ่งมีชีวิตระหว่างเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงมิถุนายน 2550 6164 อัตราการเสียชีวิตขณะรอไต ร้อยละ 7 ตับจำเป็นสำหรับการจัดเก็บวิตามิน

บริจาค

จำนวนคนที่เพิ่มในรายการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงมิถุนายน 2550 10887 จำนวนผู้รอไตทั้งหมด ณ เดือนมิถุนายน 2550 17142 คน จำนวนผู้บริจาคการปลูกถ่ายที่เสียชีวิตระหว่างเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงมิถุนายน 2550 6274 จำนวนผู้บริจาคการปลูกถ่ายสิ่งมีชีวิตระหว่างเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงมิถุนายน 2550 258 อัตราตายระหว่างรอตับ ร้อยละ 13 หัวใจจะเต้นประมาณ 2.5 พันล้านครั้ง

ในช่วงชีวิตโดยเฉลี่ย เมื่อนำออกจากร่างกายของผู้บริจาคแล้ว โดยหัวใจจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณสี่ชั่วโมงเท่านั้น ตับเป็นอวัยวะเดียวที่สามารถขยาย เซลล์เพื่อสร้างตัวเองใหม่ได้ ตับสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน และปลูกถ่ายเป็นสองคนได้ คนที่มีชีวิตสามารถตัดตับออกบางส่วนได้ และส่วนที่เหลือจะสร้างใหม่จนเกือบเต็มขนาดเดิม ตับยังสร้างความร้อนให้กับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมากที่สุด

ตับสามารถปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องถอดตับของผู้ป่วยเอง เนื่องจากอวัยวะสามารถแยกออกได้ อวัยวะของผู้ใหญ่ จึงสามารถแบ่งออกได้ เพื่อไม่ให้อวัยวะส่วนนั้นใหญ่เกินไป สำหรับผู้รับที่เป็นเด็ก และตับส่วนนั้นจะเติบโต เพื่อรองรับเด็กที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ บริจาคโลหิตและร่างกาย นอกจากอวัยวะแล้ว เนื้อเยื่อประกอบด้วยชั้นของเซลล์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะ จะต้องบริจาคภายใน 24 ชั่วโมง

หลังจากเสียชีวิต การบริจาคเนื้อเยื่อบางประเภท ได้แก่ กระจกตา หนึ่งในเนื้อเยื่อที่ได้รับการปลูกถ่ายมากที่สุดในแต่ละปี มากกว่า 45000 ชิ้น คือกระจกตา เป็นองค์ประกอบหลักในการโฟกัสของดวงตา การปลูกถ่ายกระจกตาเป็นการคืนค่าการมองเห็นให้กับผู้รับที่ตาบอดจากอุบัติเหตุ การติดเชื้อ หรือโรค กระจกตาสามารถปลูกถ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และผู้รับไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านการปฏิเสธ

กระจกตาจากผู้บริจาคอายุ 75 ปีมีประสิทธิภาพเท่ากับกระจกตาที่มีอายุน้อย กระดูกที่ได้รับบริจาคสามารถนำมาใช้ทดแทน กระดูกที่เป็นมะเร็งที่แขน หรือขาแทนการตัดแขนขาได้ ผิวหนัง ในหลายๆประโยชน์ผิวหนังสามารถใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะ สำหรับเหยื่อไฟไหม้หรือสำหรับการสร้างเต้านมใหม่ หลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม หลอดเลือดดำ เส้นเลือดดำบริจาคใช้ในการผ่าตัดบายพาสหัวใจ

เนื้อเยื่ออื่นๆที่ได้รับ บริจาค ได้แก่ เส้นเอ็น เอ็น ลิ้นหัวใจ และกระดูกอ่อน สเต็มเซลล์จากเลือดเป็นเซลล์เม็ดเลือดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งสามารถผลิตสเต็มเซลล์ที่สร้างเม็ดเลือดได้มากขึ้น หรือเติบโตเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง หรือเกล็ดเลือด เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด สามารถนำมาจากไขกระดูก กระแสเลือด หรือสายสะดือ เซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูก เนื้อเยื่อที่เป็นรูพรุนภายในกระดูก

ผลิตเซลล์เม็ดเลือด ไขกระดูกที่ได้รับบริจาคสามารถฉีดเข้าไปในกระแสเลือด เพื่อเติมโพรงในกระดูกที่หมดไป และกลับมาสร้างเซลล์เม็ดเลือดตามปกติ การบริจาคที่พบบ่อยที่สุดคือเลือดและเกล็ดเลือด นอกจากบริจาคโลหิตให้ผู้อื่นแล้ว ยังสามารถบริจาคโลหิตให้ตนเอง ก่อนเข้ารับการผ่าตัดได้อีกด้วย เลือดบริจาคหลังจากตรวจหาโรค หรือความผิดปกติแล้ว จะถูกแยกตามกรุ๊ปเลือดและสามารถปลูกถ่ายทั้งหมด

หรือแยกเป็นพลาสมา เกล็ดเลือด หรือเซลล์เม็ดเลือดแดง หรืออย่างแม่นยำคือสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก โดยใส่ความประสงค์ตามกฎหมายลงในพินัยกรรมของคุณ การบริจาคร่างกายทั้งหมดใช้ สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ ศึกษาร่างกายมนุษย์ และปรับปรุงการวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการสืบสวนให้สมบูรณ์แบบ ในกรณีส่วนใหญ่ อวัยวะต่างๆไม่สามารถนำออกจากร่างกาย

เพื่อใช้ในการวิจัยได้ ในช่วงเวลาที่คุณเสียชีวิต ทางสถาบันจะได้รับแจ้งและตัวแทนจะสอบถามสาเหตุการตายและสภาพศพ เพื่อดูว่าสามารถรับบริจาคได้หรือไม่ พิธีศพมักได้รับการสนับสนุน จากนั้นจึงนำศพส่งสถาบัน

นานาสาระ >> ใบหน้า สาเหตุและวิธีแก้ไข วิธีการจัดการกับอาการบวมของ ใบหน้า

บทความล่าสุด